Contact

De stuurgroep bestaat uit de volgende personen: Jeroen Phijl, Ralf Schaich, Roger Baggen, Jan Lux, Leon Göbbels.

Hieronder kun je met ons in contact komen.

Ons bankrekeningnummer:
39.82.68.932 (IBAN: NL77RABO0398268932, BIC: RABONL2U) bij de Rabobank ten name van TWC Vols.

 

Voorzitter :  Leon Göbbels
 
Secretaris :  Jeroen Phijl
 
Penningmeester : Roger Baggen

Website administrator :  Ralf Schaich